etr_woordmerk_rgb

Het klimaatakkoord van Parijs stelt: 95% minder CO2-uitstoot in 2050. Een prachtige maatschappelijke ambitie. Een ambitie die de toekomst van onze planeet waarborgt. Maar ook een ambitie die u als gemeente voor een grote uitdaging zet:

‘Hoe vergroot ik de maatschappelijke acceptatie van de energietransitie bij bewoners in mijn gemeente en hoe activeer ik hen om bij te dragen aan de verduurzaming van hun eigen woning?’

Recent deelden wij in een mailing onze ervaringen van de afgelopen twee jaar die resulteerden in de ETR succesformule. Nieuwsgierig? Hier vindt u onze formule en vijf tips die we voor uw gemeente hebben.

Geen zorg: hulp is nabij.
Wij zijn:

Buro Rietveld, sterk in communicatie en het activeren van mensen in het proces van awareness tot aan conversie en
Het Campagneteam, sterk in gestructureerde lokale campagnevoering om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Gepokt en gemazeld in het activeren van bewoners door sterke communicatie en intensieve campagnevoering, hebben we de handen ineengeslagen. Samen kunnen we de regie voor gemeenten voeren over alle communicatie- en campagneactiviteiten die nodig zijn voor de energietransitie. Van voorlichtende en activerende campagnes voor bewoners, tot het ondersteunen van wijkinitiatieven gericht op conversie.

Steeds gericht op conversie. Steeds in contact met bewoners.

Meer informatie

Download hier de ETR – methode en lees alles over regie op de energietransitie.

Download methode

etr_woordmerk_rgb

We geven u regie op de energietransitie

ETR helpt gemeenten en bewoners niet alleen om de feitelijke energietransitie te agenderen, maar ook om er inhoud aan te geven. Dit doen wij door planmatig de regie te voeren over alle fasen van de energietransitie. We informeren, inspireren en activeren inwoners over de energietransitie, hun eigen rol én over gemeentelijke initiatieven. We dragen kennis over aan lokale bewonersinitiatieven en bieden hen handelingsperspectief. Daarbij verbinden we waar mogelijk ook ketenpartners en marktpartijen. We stimuleren lokale bewonersinitiatieven en versterken en faciliteren hen bij de uitvoering van activiteiten in de wijk en gemeente.

Zo ondersteunen wij uw regio op efficiënte wijze om ambitieuze doelen te realiseren.