Zo doen wij dat

Bij onze aanpak staan bewoners centraal. Daarbij zorgen we voor:

  • Bewustwording en enthousiasme bij bewoners rondom de energietransitie
  • Heldere communicatie van gemeentelijke doelen en oplossingsrichtingen, die bewoners aanmoedigen om actief na te denken over investeringen in de eigen woning.
  • Het vergroten van vertrouwen bij wijkinitiatieven die de praktische ondersteuning van ETR omarmen.
  • Resultaatgerichte campagnes, van interessepeiling tot maximale bekendheid en enthousiasme rondom gemeentelijke energietransitie initiatieven.
  • Heldere en duidelijke advisering vanuit bewonersperspectief door ETR als onderdeel van het gemeentelijk energietransitieteam.
t_zodoenwedat_3
t_5fasennaarregie

We voeren regie op basis van de Participatieladder.

We starten altijd vanuit een grondige analyse rondom de bereidheid tot verduurzamen van de aangewezen wijken en gebieden in uw gemeente, de bestaande lokale initiatieven en het actuele energielabel van de woningen.

etr_woordmerk_rgb

NATUURLIJK HOUDEN WE U OP DE HOOGTE

Wij zorgen in alle gevallen voor een actueel rapportage dashboard van alle activiteiten. Samen bepalen we welke KPI’s voor u en uw Raad relevant zijn, of het nu gaat over de campagneactiviteiten, het aantal website-bezoeken, de behaalde doelstellingen of de ontwikkeling van de energielabels.